Tikastuotteet

kattoturvatuotteetKaikissa rakennuksissa tulee olla turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle, katolla liikkumiseen harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille. Turvallisesta alas pääsystä parvekkeilta ja yläkerran huoneista on myös huolehdittava.

Tikkaan ollessa nousukorkeudeltaan kahdeksan metriä tai enemmän, tulee tikas varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuksella (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2). TIKLI-tikasjärjestelmällä saadaan tikkaat kaikkiin edellä mainittuihin käyttökohteisiin lisävarusteita käyttämällä.

Talotikkaiden tulee kiinnityksineen kestää vaurioitumatta vähintään 2,6 kN:n pystysuuntaisen kuorman, sekä vähintään 2,6 kN:n pystysuuntaisen kokonaiskuorman jokaista 2 metriä kohden. Talotikkaan yläkaaren ja sen kiinnityksen tulee kestää siihen vaikuttava vähintään 0,5 kN:n vaakasuuntainen voima (RT 85-10708).

TIKLI-tikkaat täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Lisäksi mitoitusvaatimusten mukaisesti tikkaiden vapaa leveys on 400 mm ka keskinäinen etäisyys 300 mm. Tikkaat valmistetaan kuumasinkitystä teräsputkesta. Runkoputket ovat 25x45 mm ovaaliputkea ja askelmat 25 mm putkea. Puolat kiinnitetään runkoputkiin niittausmenetelmällä muiden liitosten ollessa ruuviliitoksia.

Esitteet ja ohjeet