Turvakiskot ja putoamissuojaimet

nousukisko1TIKLI-talotikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, jos nousukorkeus ylittää 8 m (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2). Turvavarusteita käytettäessä on varmistettava että tikas on asennettu rakennukseen ohjeiden mukaisesti.

Nousukiskojen varasto pituus on 3 m ja se on tarpeen mukaan lyhennettävissä ja jatkettavissa. Nousukisko on materiaaliltaan alumiinia. Nousukiskojärjestelmän käyttäjän paino varusteineen saa olla enintään 150 kg. Nousukiskoa saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan kuuden metrin matkalla. Nousukisko on kiinnitettävissä talo- ja lapetikkaisiin. Puolan vahvuus 25mm.

Tikli 150 nousukiskojärjestelmä on testattu standardin EN 353-1:2002 ja metodin CNB/P/11.073 mukaisesti ja se täyttää EU:n henkilösuojadirektiivin 89/686/EEC vaatimukset. CE-merkintä oikeuden on myöntänyt ANCCP Certification Agency, CERT_ N˚_147_DPI.

Tiklin nousukiskojärjestelmän osia ei saa käyttää yhdessä muiden valmistajien osien kanssa.

Tikli-kattosiltaa voidaan käyttää henkilökohtaisten turvavarusteiden (turvaköyden) kiinnitykseen. Turvaköyden kiinnityspisteitä ovat turvakiskossa mukana kulkeva vaakavaunu ja kattosillan reunaan asennettavat köysikiinnikkeet. Sekä vaakavaunussa että köysikiinnikkeessä on joustovaimennin mahdollisesta putoamisesta aiheutuvan äkkipysäyksen pehmentämiseksi.

Turvaköyttä ei saa kiinnittää kattosillan poikkipuoliin, koska kattosiltarakenne ei ole tarkoitettu kestämään sitä.

Turvavarusteiden käyttö edellyttää, että kattosillan asennus kattolappeeseen on suoritettu kattotyypeittäin ohjeistettujen asennustapojen mukaisesti.

Turvaköytenä voidaan käyttää ainoastaan Tikli Group Oy:n toimittamia tai muuten EN 359 tyyppihyväksyttyjä turvaköysiä.

Esitteet ja ohjeet: